zalais inkubatorsNo 2016. gada 16. jūnija līdz 4. jūlijam (ieskaitot) var pieteikties Zaļo tehnoloģiju inkubatora (ZTI) Pirmsinkubācijas atbalsta fondam. Pieteikšanās – aizpildot ZTI mājas lapā anketu.

Īpaša vērtēšanas komisija izvērtēs visu minēto informāciju, lemjot par apstiprināšanu vai noraidīšanu pirmsinkubācijas atbalsta saņemšanai. Pirmsinkubācijas atbalsta fonda septītajā uzsaukumā saņemto biznesa ideju nosaukumi un informācija par idejas iesniedzējiem līdz 2016. gada 18. jūlijam tiks publicēta ZTI mājaslapā.

Pirmsinkubācijas līgumu aicinās noslēgt 10 biznesa ideju komandas, kas atbilst de minimis atbalsta piešķiršanas nosacījumiem.

Pirms pieteikšanās interesentiem lūgums iepazīties ar pirmsinkubācijas fonda atbalsta saņēmēju atlases un atbalsta sniegšanas metodiku un ZTI pirmsinkubacijas_ligums.

ZTI pirmsinkubācijas darbības mērķis ir nodrošināt ideju plūsmu neliela apjoma grantu shēmas atbalstam. Pirmsinkubācija ir procesa neatņemama sastāvdaļa tiem ideju autoriem, kuri plāno pieteikties Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras izsludinātajā neliela apjoma grantu konkursā un pretendēt uz grantiem 10 000-140 000 EUR apmērā.