LTP un RTU sniegums projektā «Springboard»

Trīs aktīvi Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes pirmā kursa jaunieši – Rihards Rieka, Filips Babris un Ervīns Gailums Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas projekta «Springboard» trešajā akseleratora programmā ir saņēmuši 2.vietu no Latvijas, Igaunijas un Somijas universitāšu 28 komandām, un balvu – braucienu uz «SHIFT» – biznesa festivālu, 31.maijā, Turku, Somijā. Projekta vadītāja Dace Paule un projekta partnera «Latvijas Tehnoloģiskais parks» pārstāvis un arī mentors Renārs Reklaitis ir gandarīti par savu studentu sasniegumiem.

Kas ir projekts «Springboard»?
Dace: Projekts «Springboard» ir atspēriena punkts jauniem uzņēmumiem. Tā mērķis ir izveidot un attīstīt start-up kompānijas studentu, zinātnieku un mācībspēku idejām. Projekts dod iespēju daudziem jauniešiem iegūt zināšanas par uzņēmējdarbību. 10 nedēļu garumā notiek lekcijas, praktiskās nodarbības un individuālais darbs ar idejām kopā ar ekspertiem.
Renārs: Jebkurš start-up savu attīstību balsta uz daudziem atbalsta instrumentiem. Tiem, kuriem ideja jau tiek izstrādāta, ir iespēja saņemt finansējumu, piemēram, Altum programmā. Savukārt, projekts «Springboard» ir kā radīts tiem, kuru ideja ir pašā sākumā. Pateicoties projekta «Springboard» akseleratora programmai varējām realizēt individuālu pieeju idejas izstrādei, atbalstot studentus jaunos uzņēmējus starptautiskā līmenī. Citādi tas nebūtu iespējams.

Kā radās ideja par projektu?
Renārs: mēs sapratām, ka vecās metodes nedarbojas un daudzas idejas netiek realizētas, tāpēc ir nepieciešams sniegt atbalstu studentiem un attīstīt viņos zināšanas par uzņēmējdarbības, biznesa vadības, mārketinga, komandas veidošanas un investīciju piesaistes jomām.

Kas ir projekta partneri un kā jūs izveidojāt partnerību?
Dace: projekta partneri ir Latvijas Tehnoloģiskais parks, Rīgas Tehniskā universitāte, Turku zinātnes parks, Turku universitāte, Tallinas Tehnopolis zinātnes parks, Tallinas tehnoloģiju universitāte. Ar partneriem bijām sadarbojušies jau iepriekš.

Kādi ir sagaidāmie projekta rezultāti?
Dace: projekta plānotais rezultāts ir 15 starptautiski sadarbības uzņēmumi un aktivitātēs piedalījušās 60 komandas un iesaistīti 150 dalībnieki no trim valstīm. No Latvijas projektā ir iesaistījušies 55 studenti ar 22 komandām.

Kā jūs iesaistījāt studentus?
Dace: atsaucība dalībai projekta rīkotajos akseleratoros bija liela. Katrā valstī ir bijusi nedaudz citāda pieeja dalībnieku atlasei, bet Latvijas akcents bija tieši uz studentiem, kuriem ir daudz ideju, taču nepieciešams padoms šo ideju attīstīšanai un virzīšanai līdz realizācijai, piesaistot gan vietējos, gan ārzemju ekspertus.
Renārs: jauniešiem šis ir labākais laiks uzsākt uzņēmējdarbību, jo pietiek laika un enerģijas gan studijām, gan idejas attīstīšanai. Projekts ir platforma, kur studenti satiek ekspertus, padomdevējus, kā arī potenciālos investorus.
Dace: lai ideja tiktu izlolota, ir nepieciešams finansējums, un projekts sniedz šādu iespēju. Studentiem materiālais atbalsts tiek sniegts arī papildus no RTU pašu līdzekļiem nepieciešamo detaļu iegādei prototipu izstrādei.

Puiši, kā jūs uzzinājāt par iespēju piedalīties projekta akseleratora programmā un kā izveidojās jūsu komanda?
Rihards: Informāciju saņēmām no RTU caur e-pastu. Mēs nebijām pazīstami. Mēs visi bijām tikko uzsākuši studijas RTU programmā «Adaptronika».
Ervīns: Mēs katrs esam savādāks, taču tagad esam izauguši par komandu un kļuvuši par labiem draugiem.
Filips: Mēs iemācījāmies paļauties viens uz otru un kopīgi visu plānot.

Pastāstiet par savu ideju, kā tā radās?
Rihards: Mūsu ideja ir gadžets telefonam, kas seko tā īpašniekam un filmē – statīvs un raidītājs, kas ļautu ērti filmēt ar telefonu, neturot to rokās; raidītājs nodrošinātu, ka kamera seko filmējamajam objektam. Ir redzētas līdzīgas iekārtas, taču tās ir statiskas. Pirmā domā par šādu ierīci bija, lai palīdzētu cilvēkiem ar kustību traucējiem. Redzējām arī lekcijās, ka, ja lektors paiet no ierīces malā, tad paliek ārpus kadra.
Filips: Šobrīd vēl nav izvēlēta produkta mērķauditorija. Pie tā mēs strādājam.
Ervīns: Ierīce varētu būt izmantojama aktīvai atpūtai. Tirgū pieejamais ekipējums ir dārgs. Mēs gribam uztaisīt lētāku un lielākam klientu lokam pieejamu produktu.

Kādi ir ieguvumi no dalības projektā?
Rihards: Bez projekta akseleratora programmas mēs savu ideju nebūtu attīstījuši. Ir saņemts daudz labu padomu no mentoriem. Bez projekta nebūtu sākuši strādāt kopā. Projekts ir arī platforma un iespēja satikt potenciālos ārvalstu partnerus mūsu uzņēmumam.

Nākotnes plāni?
Rihards: Sākumā jāizstrādā produkta prototips, kuru prezentēsim «SHIFT» 31.maijā. Ceram tur satikt investorus. Gada laikā domājam jau piedāvāt produktu testēšanai klientiem.

Kā jūs vērtējat projekta sasniegumus?
Dace: mēs lepojamies ar savu studentu panākumiem. Jau projekta ieviešanas laikā ir nodibināti četri uzņēmumi. Rihards, Ervīns un Filips kļūs par RTU jaunā mācību gada studentu uzņemšanas kampaņas seju. Ceram, ka, balstoties uz šī projekta rezultātiem, Latvijā tiks izveidota nacionāla līmeņa sistēma inovāciju grantu piešķiršanai studentiem. Mēs pie tā strādājam kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju. Pateicoties projektam «Springboard» esam ieguvuši Latvijā unikālu pieredzi, un esam priecīgi ar to dalīties.

Līga Djačenko, Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas Nacionālais kontaktpunkts Latvija
Avots: ETC Latvia