LATVIJAS TEHNOLOĢISKAIS PARKS  (LTP) dibināts 1996.gada 19.februārī, par pamatu ņemot pasaules attīstītāko valstu pieredzi tehnoloģisko parku izveidē.

Dibinātāju vidū ir Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Universitāte, LR Ekonomikias ministrija, Rīgas Dome, Privatizācijas aģentūra, Latvenergo, Invest Rīga, Latvijas Unibanka, Valsts Nekustamo īpašumu aģentūra, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Rīgas ūdens.

LTP ir dažādu asociāciju biedrs – IASP (starptautiskā zinātnes parku asociācija), SPICE (Zinātnes parku un inovāciju centru eksperts), ICECE (Inovāciju centri Austrum- un Centrāl- Eiropā), BASTIC (Baltijas inovāciju un zinātnes/tehnoloģisko parku asociācija).

LTP aktīvi piedalās dažādu lokālo un starptautisko (Phare, Leonardo da Vinci u.c.) projektu izstrādē, kā arī realizācijā.