Interreg Central Baltic programmas projekts SPRINGBOARD

2015-2017

Latvijas Tehnoloģiskais parks kā partneris piedalās Centrāl Baltijas programmas pārrobežu sadarbības projektā “Startup tramplīns Centrālbaltijā – Springboard”! Projekta mērķis ir izveidot un attīstīt Start-up kompānijas studentu, zinātnieku un mācībspēku idejām. Papildus projekts paredz arī attīstīt studentos uzņēmējdarbības zināšanas, lai nākotnē RTU kļūtu par veiksmīgu platformu Start-up attīstībai. Projekta partneri ir Latvijas Tehnoloģiskais parks, Rīgas Tehniskā universitāte, Turku zinātnes parks, Turku universitāte, Tehnopolis zinātnes parks, Tallinas tehnoloģiju universitāte. Projekta laikā plānotas 3 akseleratoru programmas, katra 10 nedēļu garumā. Programmu veido dažādas lekcijas, praktiskie semināri un individuālais darbs ar idejām, apmācību laikā tiks gūtas iemaņas uzņēmējdarbības, biznesa vadības, mārketinga, komandas veidošanas un investīciju piesaistes jomās, kas ir būtiskas veiksmīgai start-up attīstībai un veidošanai. Projekta rezultātā plānots izveidot 15 starptautiskus uzņēmumus un aktivitātēs plānots iesaistīt 150 dalībniekus no trim valstīm.

  • Projekta īstenošanas laiks: 01.11.2015. līdz 31.01.2018.
  • Projekta vadošais partneris: Turku Zinātnes parks.
  • Projekta partneri: Turku Universitāte, Tallinas Tehnoloģiju universitāte, Tallinas Zinātnes parks TECHNOPOLIS, Latvijas Tehnoloģiju parks, Rīgas tehniskā universitāte.
  • Projekta kopējā summa: 1 338 502 EUR, LTP daļa: 156 110,48 EUR.

http://www.cbspringboard.eu/

Springboard_logo_small_rgb (1)

CB logo RGB

EU flag English horizontal RGB

Interreg IV C projekts Transfer of Knowledge – Transfer of Human Capital

2011 – 2013

Starpreģionu sadarbības programmas INTERREG IV C (2007 – 2013) galvenais mērķis ir atbalstīt reģionālās attīstības politiku inovāciju, zināšanu ekonomikas, vides un risku novēršanas jomās, kā arī veicināt Eiropas ekonomisko modernizāciju un konkurētspējas palielināšanos. Programmas attiecināmā teritorijā ietilpst visas 27 Eiropas Savienības dalībvalstis, kā arī Norvēģija un Šveice. Papildus informācija par programmu www.varam.gov.lv.

Projekts Transfer of Knowledge – Transfer of Human Capital (TOK TOC) ir orientēts uz Interreg IV C programmas prioritāti 1. Inovācijas un zināšanu ekonomika: “Prioritātes mērķis ir veicināt pētniecību, jaunās tehnoloģijas un inovācijas, sekmēt novatorisko uzņēmējdarbības formu attīstību un uzlabot reģionālas politikas attīstību nodarbinātības un izglītības jomā.”
Projektā TOK TOC piedalās partneri no Grieķijas (Athens Chamber of Small & Medium Industries; Municipality of Kardjhali), Spānijas (Barcelona Chamber of Commerce), Nīderlandes (Businnes Development Friesland), Skotijas (University of Strathclyde) un Latvijas (Latvijas Tehnoloģiskais parks).

interreg_logo

TOK-TOC_LogoWEBsmall

Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekts Boost BioBusiness

2010 – 2011

Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam apstiprinātā projektsa “Boost BioBusiness” mērķis ir pārrobežu uzņēmējdarbības stimulēšana starp Igauniju un Latviju uzņēmumiem un pētniecisko kolektīviem dzīvības zinātņu & medicīnas jomās, kuras saistītas ar biotehnoloģijām un medicīnas IKT. Tā ietvaros tiks organizēti LV un EE uzņēmēju apmaiņas braucieni, atbalsts ieiešanai kaimiņvalsts tirgū, apmācības, piekļuve nozares tirgus pētījumiem un datubāzēm un kopējas LV-EE datu bāzes izveide.
Projekta partneri no Latvijas puses ir Latvijas Tehnoloģiskais parks, Latvijas Elektrorūpniecības Biznesa Inovāciju centrs, Latvijas Universitātes Inovāciju centrs, projekta partneri no Igaunijas puses ir Biotehnoloģiju un Medicīnas uzņēmējdarbības attīstības centrs, Tartu universitāte, Archimedes nodibinājums.

logo_abi

Leonardo da Vinci programmas projekts VocTrainMaint

2009 – 2011

Eiropas Savienības „Leonardo da Vinci” programmas ietvaros tiek realizēts projekts VocTrainMaint,  kura galvenais mērķis ir izstrādāt tālmācības studiju sistēmu iekārtu apkopes tehniskajam personālam. Projekta mērķis ir sniegt pareizu inovatīvo apmācību, uzlabojot un nodrošinot efektivitāti, kvalitāti un  drošību modernās ražojošās struktūrvienībās. Ilgtermiņa mērķis ir radīt praktisku un padziļinātu tālmācības apmācību sistēmu, adaptētu Eiropas industrijas vajadzībām, kā arī atbilstoši mūžizglītības prasībām.

Projekts tiek realizēts sadarbojoties partneriem no Zviedrijas (UTEK), Norvēģijas (The Norwegian Society of Maintenance), Īrijas (The Institute of Industrial Engineers), Īslandes (The Technical College), Somijas (YA! Vocational Education and Trainin) un Latvijas (Latvijas Tehnoloģiskais parks).

leonardo

VTM_logo

Leonardo da Vinci programmas projekts iLearn2main   

2007-2009

Eiropas Savienības „Leonardo da Vinci” programmas ietvaros tiek realizēts projekts iLearn2main,  kura galvenais mērķis ir izstrādāt. iekārtu apkopes mācību rokasgrāmatu. iLearn2Main projekta mērķis ir sniegt inovatīvo apmācību un apmācību metodes, lai nodrošinātu iekārtu apkopes vadību (Maintenance Management) modernās ražojošās struktūrvienībās. Tiešie mērķi ir sekojoši – uzlabot industriālo darbinieku kvalifikāciju un konkurētspēju ar atbilstošas mūžizglītības apmācības palīdzību saskaņā ar Kopenhāgenas deklarāciju; uzlabot procedūras, lai attīstītu ražojošā aprīkojuma dzīves ciklu un lai ražotu labākas kvalitātes produktus; uzlabot procedūras, lai atbilstu ražošanas ierobežojumiem un uzlabotu darbības snieguma efektivitāti; uzlabot procedūras, lai atbilstu vides un drošības prasībām; uzlabot kopējo izmaksu efektivitāti.

Projekts tiek realizēts sadarbojoties partneriem no Grieķijas (Athena Research & Innovation Centre; Thessaloniki Technology Park; ATLANTIS Engineering), Anglijas (University of Portsmuth), Zviedrijas (UTEK), Rumānijas (National Council of Small and Medium Sized Private Enterprises) un Latvijas (Latvijas Tehnoloģiskais parks).

life

ilearn

Leonardo da Vinci programmas projekts TRAIN IN MAIN  

Eiropas Savienības „Leonardo da Vinci” programmas ietvaros tiek realizēts projekts Iekārtu apkopes mācības jeb TRAIN IN MAIN, kura galvenais mērķis ir izmantot akadēmisko iestāžu sniegtās teorētiskās zināšanas, bagātinot tās ar konsultantu un uzņēmumu iekārtu apkopes darbinieku vērtīgo pieredzi, izstrādāt integrētu mācību modeli atbilstoši Eiropas uzņēmumu vajadzībām.
Projekts tiek realizēts sadarbojoties partneriem no Grieķijas (University of Western Macedonia; Thessaloniki Technology Park; ATLANTIS Engineering), Anglijas (University of Portsmuth), Zviedrijas (UTEK), Bulgārijas (Storact Log), Lietuvas (Kaunas Regional Innovation Centre) un Latvijas (Latvijas Tehnoloģiskais parks).

Projekta gaitā izstrādātais materiāls veicinās iekārtu apkopes galveno principu apguvi un ieviešanu mazos un vidējos uzņēmumos, uzlabot darbaspēka kvalifikāciju un veicināt uzņēmuma konkurētspējas uzlabošanos, pastiprināt uzņēmuma iesaisti iekārtu apkopes pārvaldībā, nodrošināt dokumentētu mācību materiālu par apkopes praksi, izstrādāt iekšējā audita instrumentus iekārtu apkopes darba uzraudzībai, samazināt iekārtu apkopes izmaksas un ar drošību saistītās problēmas, kā arī uzlabot produktivitāti, samazināt piesārņojumu un atkritumu daudzumu, veicinot vides aizsardzību sakarā ar iekārtu profilaktiskās apkopes plānveida uzdevumu izpildi ražošanas uzņēmumos. Projekta ietvaros tiks izstrādāts mācību materiāls, mācību metodika un ieviešanas vadlīnijas iekārtu apkopes jautājumos. Mācību materiāls būs pieejams drukātā un elektroniskā formātā. Projektā tiek izmantotas daudzas inovatīvas idejas, piemēram, iekšējā audita instrumenti, e-mācību platforma un brīvās tematiskās sanāksmes, lai labāk sasniegtu visas mērķa grupas. Projekta ietvaros 2008. gadā Thesalonikos, Grieķijā tika organizēta Eiropas konference par iekārtu apkopi.

Mācību materiāls Iekārtu tehniskās apkopes rokasgrāmata

leonardo

train